top of page

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob.

Pečovatelská služba: Obrázek
Pečovatelská služba: Text
Rodinná návštěva

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK SPOLEČNOSTI

Posláním společnosti Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o. je možnost co nejdelšího setrvání klientů ve svém domácím prostředí a vytvoření jejich psychické a fyzické pohody, poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit tak prožití plnohodnotného života ve svém domácím prostředí.

Image by Roman Kraft

ZÁKLADNÍ PRINCIPY A ZÁSADY

 • partnerský přístup

 • respektování osobnosti

 • respektování vlastní vůle klienta

 • pomoc vytvářet domov

 • ohleduplný přístup k osobám se zdravotním postižením

 • informovanost

 • svoboda pohybu 

Woman & Doctor

ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ PÉČE 

 • zachovávat lidskou důstojnost klientů

 • vycházet z individuálně určených potřeb klientů

 • rozvíjet aktivně schopnosti klientů

 • zlepšit nebo alespoň zachovat soběstačnost klientů

 • poskytovat služby v zájmu klientů a v náležité kvalitě

zs-mapa-98x70cm-1710_edited.jpg

PŮSOBNOST

Terénní služba je poskytována na území města Chomutova, Jirkova a dále ve vybraných obcích:
Kalek, Jindřichova Ves, Křímov, Načetín, Libědice, Málkov, Místo, Nezabylice, Otvice, Pesvice, Spořice, Strupčice, Údlice, Všestuudy, Vrskmaň, Vysoká Pec, Výsluní, Hrušovany, Droužkovice, Březno, Černovice, Zelená, Vysoká, Hora sv. Šebestiána, Blatno, Boleboř, Hořenec, Přečaply, Škrle, Nebovazy, Škrle, Srážky, Krásná Lípa, Březenec, Vinařice, Hrádečná, Červený Hrádek, Zaječice

Zásobník jídla

KOMU JE SLUŽBA URČENA? 

Cílovou skupinou jsou žadatelé v nepříznivé sociální situaci, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejich situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

1. senioři

2. osoby s chronickým onemocněním 

3. osoby se zdravotním postižením

4. rodiny s dítětem / dětmi

Věková struktura okruhu osob: Bez omezení věku 

 

Image by CDC

SLUŽBA OBSAHUJE TYTO ZÁKLADNÍ ČINNOSTI:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 


Tyto služby se poskytují za úhradu (viz. platný sazebník) 


Součástí pečovatelské služby je základní sociální poradenství. Prostřednictvím informací a rad, poskytujeme podporu při řešení obtížné situace klienta. Poradenství poskytujeme formou osobního nebo telefonického kontaktu, popř. e-mailového dotazu. A to zcela zdarma.

Senioři Laughing

KAPACITA

Současně jsme schopni obsloužit 2 klienty zároveň.

Image by Ocean Ng

ČASOVÁ DOSTUPNOST 

Služba se poskytuje každý den ve vymezeném čase od 6:30 do 21:00 v přirozeném prostředí klienta a dále na základě potřeby dle předběžné domluvy s klientem. 

Pečovatelská služba: Services
Pečovatelská služba: Team

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Vy se ptáte, my odpovídáme

JAKÝM ZPŮSOBEM SI MŮŽU ZAJISTIT PEČOVATELSKOU SLUŽBU?

KOLIK A JAK BUDU ZA SLUŽBU PLATIT?

Pečovatelská služba se řídí sazebníkem činností, který určuje cenu za minimální měrnou jednotku. Přesné ceny naleznete v platném sazebníku. Úhrady za služby se provádí zpětně za uplynulý měsíc. Pracovník společnosti na konci měsíce sečte v tzv. záznamovém archu úkonů využité měrné jednotky za provedené úkony a předloží je ke kontrole klientovi. Platba může být provedena hotově nebo převodem na účet poskytovatele a to do konce následujícího měsíce. 

MŮŽETE MI VYŘÍDIT PŘÍSPĚVEK NA PÉČI?

Našim klientům můžeme pomoci s vyplněním žádosti o příspěvek na péči  a žádost odneseme na Úřad práce, pokud si uživatel nemůže žádost odnést sám a nemá ani rodinu, která by mu toto zařídila. Žádosti tedy nevyřizujeme, to je v kompetenci Úřadu práce.

JAK MŮŽU SLUŽBU UKONČIT?

Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to okamžitě. 

 

Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

 • jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší než jeden měsíc 

 • jestliže klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají z vnitřních pravidel Poskytovatele pro poskytování sociální služby pečovatelské služby 

 • jestliže se klient chová k pracovníkovi v sociálních službách způsobem, jehož záměr nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.

Smlouva automaticky zaniká při úmrtí uživatele sociální služby.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ZDRAVOTNÍ DOMÁCÍ PÉČÍ A PEČOVATELSKOU SLUŽBOU?

Domácí zdravotní péče je služba poskytující zdravotnické úkony. V praxi to znamená, že k vám domů by chodila zdravotní sestřička a připoměla léky, píchla injekci nebo třeba rehabilitovala. Domácí péči vám musí "předepsat" lékař, který vás nebo vašeho blízkého z nemocnice propouští, a to na dobu 14 dnů. Následně je možné, aby službu prodloužil praktický lékař. Sestřička může docházet za tatínkem maximálně třikrát denně a vždy nejdéle na hodinu. Služba je bezplatná, respektive je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Pečovatelská služba je služba sociálního charakteru. V tomto případě by k vám domů docházela pečovatelka, která by zajistila předem sjednané úkony. Omezením je zde zákon, neboť lze vybírat pouze z úkonů jím stanovených, především jde o úkony spojené s péčí o domácnost, osobní hygienou a stravou - např. přinést oběd a pomoci s jeho konzumací, pomoc s doprovodem seniora k lékaři nebo pomoc s hygienou. Úhrada za pečovatelskou službu je stropována vyhláškou na maximálně 130 Kč za hodinu, vždy podle času spořebovaného na konkrétní úkon. 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Pečovatelská služba: Soubory
Pečovatelská služba: Contact

KONTAKTUJTE NÁS

Vedoucí pečovatelské služby: 

Klára Benešová, M.A.

+ 420 725 977 352 

Koordinátor pečovatelské služby: Klára Benešová, M.A.

+ 420 725 977 352 

asistentka@zdravotni-sestry.cz

Sociální pracovnice: 

Monika Benešová, DiS.

+ 420 602 283 762

asistentka@zdravotni-sestry.cz

Provozní doba kanceláře: Po-Pá od 7:00 do 15:00

Najdete nás v 2. patře na poliklinice uzel A

Prosíme, sjednejte si nejprve osobní schůzku telefonicky. 

Děkujeme za odeslání!

bottom of page