REALIZOVANÉ PROJEKTY

Doma bez bolesti

Poskytování hospicové a paliativní péče pacientům v pre-terminálním a terminálním stádiu nemoci na základě signálního kódu (06349).

Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb

Dostupnost terénní pečovatelské služby i ve vzdálených obcích města Chomutova a Jirkova. Finanční podpora byla poskytnuta na pohonné hmoty.

Podpora služby v době pandemie

Podpora služeb na zvýšené provozní výdaje, na sanaci a výpadky příjmů v době pandemie a mimořádné ohodnocení zaměstnanců.

DĚKUJEME ZA FINANČNÍ PODPORU:

©2020 Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.