Pečovatelská služba

Základní principy poskytované služby

- partnerský přístup
- respektování osobnosti
- respektování vlastní vůle klienta

- pomoc vytvářet domov
- ohleduplný přístup k osobám se zdravotním postižením

- informovanost
- svoboda pohybu

 
 

Naše služby jsou Vám k dispozici od pondělí do neděle od 6:30 do 18:30 a dále dle potřeb klienta a předběžné domluvy.


Prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v této žádosti jsou pravdivé a jsem si vědom/a případných následku, které by pro mne vyplývaly z nepravdivě uvedených údajů.

potvrzení s poskytnutím osobních údajů


Sazebník služeb

§ 6 Úkony pečovatelské služby cena
1) POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU  
a pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120 Kč/hod
b pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120 Kč/hod
c pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 120 Kč/hod
d pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120 Kč/hod
2) POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ  
a pomoc při úkonech osobní hygieny 120 Kč/hod
b pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120 Kč/hod
c pomoc při použití WC 120 Kč/hod
3) POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ STRAVY  
a zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování 115 Kč/úkon
b dovoz nebo donáška jídla 30 Kč/úkon
c pomoc při přípravě jídla a pití 120 Kč/hod
d příprava a podání jídla a pití 120 Kč/hod
§ 6 Úkony pečovatelské služby cena
4) POMOC PŘI ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI  
a běžný úklid a údržba domácnosti 120 Kč/hod
b pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti 120 Kč/hod
c donáška vody 100 Kč/úkon
d běžné nákupy do 7 kg a pochůzky 100 Kč/hod
e velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti do 10 kg 115 Kč/hod
5) ZPROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM  
a doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět 120 Kč/hod
b doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 120 Kč/hod

Vysvětlivky:
Pokud v domácnosti bydlí s uživatelem jiný rodinný příslušník / zákonný zástupce / spolubydlící, pečovatelská služba provádí úklid pouze v místnosti klienta.
Nákupy se provádí pouze pro klienta, nikoliv pro ostatní rodinné příslušníky.

Běžný úklid a údržba domácnosti zahrnuje:
Vytření podlahy, vyluxování koberců, utření prachu, mytí nádobí, údržba kuchyňské linky, jídelního stolu, vynesení odpadků, úklid koupelny (WC, umyvadlo, vana)

Velký úklid zahrnuje:
Obecně: luxování, vytírání, leštění nábytku
Koupelna (sociální zařízení) – úklid WC, vany / sprchového koutu, umyvadla, včetně obkladů
Kuchyň: mytí sporáku a kuchyňské linky
Obývací pokoj / ložnice: výměna lůžkovin, luxování včetně lůžka a sedací soupravy
Mytí oken – pouze po domluvě s klíčovým pracovníkem
Pozn.: pokud poskytování těchto úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.Sazebník fakultativních služeb

Klient si tyto služby může a nemusí objednat dle svého uvážení. V případě, že si je neobjedná, zajišťuje si klient tyto služby jiným způsobem bez účasti poskytovatele sociálních služeb.

Popis fakultativní služby Sazba za jednotku
Odvoz klienta vozidlem poskytovatele mimo domácí prostředí na žádost klienta nad rámec základních činností stanovených zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění. Při odvozu více uživatelů zároveň se platba poměrně rozpočítá. 6 Kč / 1 Km
Kopírování dokumentů A4 jednostranně.
Při kopírování oboustranně, se poplatek zdvojnásobí.
2 Kč / 1 kopie
Zkrášlovací úkony - holič / kadeřník Za skutečné náklady kadeřníka (Petra Palánová 724 816 433)
Pomoc se stěhováním 120 Kč/ hodina
Půjčování zdravotních pomůcek (Čistička vzduchu WINIX Signature, Elektrická vyhřívací dečka BEURER HK 72 - mobilní, Elektriká vyhřívací deka BRAVO, automatický měřič krevního tlaku OMRON M6, Infra lampa BEURER IL50 dle ceníku

- Nasmlouvané a skutečně odebrané fakultativní služby klient hradí ze svých finančních prostředků vždy zpětně za uplynulý měsíc, a to nejpozději do patnáctého dne běžného měsíce.
- Změna sazebníku fakultativních služeb bude uživatelům vždy předem oznámena (nejpozději 14 dní před prvním započatým dne v měsíci).
- Seznam poskytovaných fakultativních služeb a jejich ceník je k nahlédnutí na přístupném na internetových stránkách www.zdravotni-sestry.cz , dále k dispozici u klíčového pracovníka nebo sociálního pracovníka.


Zásady poskytování pečovatelské služby

Všichni zaměstnanci služby postupují dle etických pravidel společnosti. Zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod klientů. Jejich výkon je založený na respektu k uživateli a uctívají důstojnost všech klientů.

Pracovníci se řídí zejména těmito zásadami:

1. Právo na sebeurčení – zaměstnanci respektují a podporují právo klientů vlastního výběru a rozhodnutí, tímto je směřují je k přijímání zodpovědnosti
2. Právo na zapojení – zaměstnanci podporují plné zapojení a účast klienta na průběhu poskytované služby
3. Jednat s každým klientem jako s celostní bytostí – zaměstnanci při poskytování služby dbají na individuální přístup ke každému klientovi v návaznosti na jeho specifické potřeby, zájmy a přání. Klient je uznáván jako člověk ve své osobitosti se svými vlastnostmi.

4. Identifikovat a rozvíjet silné stránky – zaměstnanci vycházejí ze silných stránek klientů a podporují jejich celostní rozvoj. Poskytují jim prostor, aby činnosti, které zvládnou vykonávali sami a náležitě je motivují.
5. Podpora samostatnosti – všechny činnosti ve službě směřují ke zvyšování samostatnosti klientů a jejich sociálnímu začlenění, protože nejen fyzická pohoda, ale především psychická je velmi důležitou součástí procesu.
6. Profesionalita – všichni zaměstnanci odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni.