Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

,
SprávceZdravotní sestry a pečovatelky s.r.o., Kochova 1185, 430 01 Chomutov IČ: 28716736, TEL. 725 977 352, asistentka@zdravotni-sestry.cz
Zpracovatel
Pověřenec pro ochranu osobních údajůMgr. Zdeňka Nováková, arny@seznam.cz
StřediskoPečovatelská sužba
Účel zpracováníDokumentace vedená o klientech sociální služby - pečovatelská služba
Právní základ pro zpracování OÚ dle čl. 6 odst 1 GDPRpro plnění právních povinností, plnění smlouvy
Právní titul pro zpracovánízákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 88, § 91)
Kategorie osobních údajůjméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, kontaktní osoba
Zpracování citlivých údajů ano/nene
Kategorie subjektu údajůklient sociální služby
Zdroje osobních údajůsubjekt údajů, opatrovník
Kateorie příjemců OÚ včetně vhodných záruk dle čl. 49 odst. 1 druhého pododstavce GDPRSpolečnost Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o., která používá Informační systém ORION, kde jsou evidovány veškeré žádosti o poskytování sociální služby. Pověření pracovníci pečovatelské služby společnosti Zdravotní sestry a pečovatelky s.r.o.: jednatelé, vedoucí pečovatelské služby, sociální pracovník, účetní společnosti, pracovníci v sociálních službách, asistentka
Plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií OÚ5 let, bližší informace k délce skartačních lhůt sdělí správce na požádání
Způsob zpracování OÚautomatizované, písemné