Online žádosti a stížnosti

Online žádosti a stížnosti

Kontaktní osoba

Zákonný zástupce

je-li žadatel omezen ve způsobilosti k právním úkonům (nutno přiložit kopii rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům a usnesení soudu o ustanovení opatrovníka):